Bine ați venit pe platforma interactivă și colaborativă PRO-PACT! 


Platforma PRO-PACT  este destinată ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor Regionale pentru ocupare și incluziune socială /parteneriatelor județene. 

Ne propunem ca această platformă să fie un spațiu de informare, dialog și dezbatere pentru problematica incluziunii sociale, ocupării forței de muncă și grupurilor vulnerabile. 

Activitatea în cadrul platformei se va derula în cadrul celor trei grupuri, o secțiune separată fiind dedicată realizării documentului de poziție destinat propunerii alternative de politică publică în domeniul ocupării și incluziunii sociale.

Pentru ca o organizație să poată participa într-un grup, este necesar ca aceasta să fie membră a unui Pact Regional/Parteneriat Județean pentru ocupare și incluziune socială, respectiv să obțină un cont de utilizator și o parolă prin transmiterea unui email către office@pro-pact.ro.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO din Iași a demarat în data de 18 aprilie 2018 implementarea proiectului PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Obiectivul  general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice.


  Grupuri disponibile

  Incluziune

  Grupul incluziune socială este destinat organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali care derulează activități sau au interese în domeniul incluziunii sociale, combaterii excluziunii și a sărăciei, care lucrează atât direct cu grupurile expuse riscurilor de excluziune cât și celor care au preocupări de cercetare, studiu și documentare a fenomenului excluziunii și sărăciei în România, a diferiților factori care conduc la excluziune. Grupul va constui un spațiu de dialog și informare în domeniul legislației specifice, a modificărilor care apar, a diferitelor strategii sau direcții de abordat la nivel național sau european, a proiectelor sau inițiativelor pe care le derulați. De asemenea, grupul va dezbate și își va aduce contribuția specifică la construirea propunerii de politică publică ce va fi promovată în proiect.

  Tematica incluziunii sociale este una din principalele arii de interes a Pactelor Teritoriale și a parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială.

  Trainer: Carmen Mihai

  Ocupare

  Grupul de ocupare se adresează organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali care lucrează în domeniul ocupării forței de muncă, combaterii șomajului promovării măsurilor active de integrare pe piața muncii, de analiză de unor fenomene actuale cum sunt migrația, îmbătrânirea populației și impactul scăderii demografice, a sistemului educațional ca pepinieră pentru piața muncii, a celor preocupați de promovarea diferitelor metode de ocupare, inclusiv prin economie socială, antreprenoriat, etc. Grupul va fi un spațiu de informare, dezbatere și dialog în domeniul  politicilor, legislației și inițiativelor din acest domeniu specific.  De asemenea, grupul va dezbate și își va aduce contribuția specifică la construirea propunerii de politică publică ce va fi promovată în proiect.

   

  Tematica ocupării forței de muncă este una din principalele arii de interes a Pactelor Teritoriale și a parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială.

  Trainer Andrei Cucu 

  Grupuri vulnerabile

  Grupul se adresează organizațiilor și partenerilor sociali preocupați de analiza situației grupurilor vulnerabile sau care oferă servicii acestor categorii diferite servicii. Grupurile vulnerabile pot fi copii și tineri din medii defavorizate socio-economic, persoane vârstnice singure sau dependente, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, persoane adulte inactive profesional, persoane aflate în detenție sau care au executat pedepse privative de libertate. Grupul va fi un spațiu de informare  și dialog în domeniul  politicilor, legislației și proiectelor din acest domeniu specific. 

  Tematica ocupării forței de muncă este una din principalele arii de interes a Pactelor Teritoriale și a parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială. De asemenea, grupul va dezbate și își va aduce contribuția specifică la construirea propunerii de politică publică ce va fi promovată în proiect.

  Trainer: Angela Achitei

  Document de pozitie

  Document de pozitie privind politica sociala

  Curs online de legislaţie

  STRUCTURA GENERALĂ A CURSULUI 

  Capitolul I: Ocuparea și incluziunea socială. Perspective ideologice și juridice (3 ore) 
  Capitolul II: Cadrul normativ ONU și UE privind ocuparea și incluziunea socială (3 ore) 
  Capitolul III: Legislația română privind ocuparea și incluziunea socială (3 ore) 
  Capitolul IV: Legislația română privind combaterea discriminării și excluziunii sociale (3 ore)